Дисципліни

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДИСЦИПЛІН
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

subjectМатематичні: алгебра, математичний аналіз,рівняння математичної фізики, диференціальні рівняння, функціональний та комплексний аналіз, теорія ймовірностей і випадкові процеси, математична статистика, дискретна математика та математична логіка, комбінаторика.

Програмування: основи програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, організація баз даних, алгоритми і структури даних, програмування Internet, проектування та розробка Веб-додатків, технології проектування програмного забезпечення.

Прикладної математичної підготовки: фінансова та актуарна математика, математична економіка, математичні моделі ризиків страхування.

Особливості підготовки

  • Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують глибокі знання у сфері:

  • фундаментальної математики;

  • обчислювальної математики і математичної фізики;

  • інформатики та програмування.