Історія кафедри

      Кафедра вищої математики та комп’ютерних застосувань − одна з найстаріших кафедр університету. Вона була заснована у 1962 році в складі тодішнього Хмельницького загальнотехнічного факультету Львівського поліграфічного інституту і мала назву кафедри загальнотехнічних дисциплін. Факультет налічував близько 250 студентів, що навчались на вечірній та заочній формі навчання. У той час кафедра забезпечувала викладання вищої математики, фізики, теоретичної механіки.

     У 1965 році Хмельницький загальнотехнічний факультет реформовано у філіал Львівського поліграфічного інституту й у зв’язку з цим у ньому відбулися деякі структурні зміни. Зокрема, було створено два факультети: механічний та загальнотехнічний. Крім того, відбулися зміни у структурі кафедри загальнотехнічних дисциплін. Так, на її базі були створені кафедри фізики та хімії, а в 1967 році кафедру загальнотехнічних дисциплін перейменовано в кафедру вищої математики. Відтоді кафедра почала розвиватися як самостійна структурна одиниця ВНЗ. Засновником кафедри та її першим завідувачем був доцент, кандидат фізико-математичних наук О.М. Кулик. Він доклав чимало зусиль для того, щоб згуртувати науково-педагогічний колектив кафедри та залучити до роботи у вузі кращих викладачів, які на той час працювали в середніх навчальних закладах або в інших вузах. На той час викладацький склад кафедри (О.М. Кулик, Г.О. Лось, Т.О. Рут, К.І. Чесноков , А.І. Демчишин , І.П. Момот , В.І. Делей , В.І.Капінос) забезпечував викладання курсів вищої математики та теоретичної механіки.

       У жовтні 1968 року на базі Хмельницького філіалу Львівського поліграфічного інституту створено Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. Зміна статусу філіалу позначилась на кількісному та якісному складі кафедри. Збільшення навчального навантаження призвело до збільшення чисельності членів кафедри. Крім того, змінювався якісний склад кафедри: на кафедрі зросла кількість викладачів з вченими ступенями.

      За роки становлення кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань відбулися значні трансформації в її складі та напрямку діяльності. Викладачами кафедри були поповнені новостворені кафедри прикладної математики та інформатики. Зокрема, на кафедру інформатики перейшли працювати Л.С. Драпак, А.В. Гордієнко, В.І. Спиридонов, О.Г. Онишко, П.М. Присяжнюк, чий напрямок освітньої діяльності стосувався інформатики та комп’ютерних технологій. У 2004 році було створено кафедру прикладної математики, яку очолив виходець з кафедри вищої математики В.Г. Камбург. Для посилення науково-педагогічного складу новоствореної кафедри з кафедри вищої математики було переведено Н.В. Грипинську та О.Я. Кучерук.

Керівництво.  У різний час кафедру очолювали:

доцент Олександр Миколайович Кулик (1967 – 1968 рр.)

доцент Григорій Опанасович Лось (1968 – 1978 рр.);

доцент В’ячеслав Броніславович Рудницький (1978 – 1983 рр.);

доцент Зиновій-Михайло Костянтинович Зварич (1983 – 1984 рр.);

доцент Анатолій Іларіонович Демчишин (1984 – 1988 рр.);

професор В’ячеслав Броніславович Рудницький  (1988 –2017 рр.).

доцент Андрій Олександрович Рамський  (з 2107 року).

Дисципліни. За період існування кафедра вищої математики та комп’ютерних застосувань забезпечувала навчальний процес з різноманітних дисциплін: вищої математики, математичного аналізу, лінійної алгебра та аналітичної геометрії, теорії ймовірностей та математичної статистики., інформатики, обчислювальної математики, математичного програмування та дослідження операцій. Сьогодні кафедра вищої математики та комп’ютерних застосувань забезпечує в університеті викладання дисциплін математичного циклу: вищої та прикладної математики, теорії ймовірності та математичної статистики.

Методичне забезпечення. Велика увага надається методичному забезпеченню дисциплін кафедри. Викладачами кафедри видано 22 підручники і посібники та більше 60-ти методичних вказівок. Крім того, розробляються електронні підручники для студентів усіх форм навчання, створюється модульне середовище для організації самостійної роботи студентів і контролю їх знань.

     Аналізуючи пройдений шлях та заглядаючи у майбутнє, можна з упевненістю сказати, що, незважаючи на труднощі, колектив кафедри робив і робить усе від нього залежне, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців для різних галузей господарства України.

Викладачі, які працювали на кафедрі до 2016 року

1.      Агапов Ігор Олексійович
2.      Азімова Лідія Кузьмівна
3.      Андреєва Вікторія Іванівна
4.      Бардаченко Віталій Феодосійович
5.      Басюк Ніна Мар’янівна
6.      Бахурський Олександр Григорович
7.      Бедратюк Леонід Петрович
8.      Блажієвський Андрій Миколайович
9.      Блажук Оксана Михайлівна
10.  Богатирчук Анатолій Степанович
11.  Богатирьова Тетяна Борисівна
12.  Вальчук Ольга Анатоліївна
13.  Вдовіна Аліна Олександрівна
14.  Величко Ірина Василівна
15.  Височанський Дмитро Федорович
16.  Войтков Валерій Гнатович
17.  Гавриленко Антон Тимофійович
18.  Гордієнко Антоніна Валентинівна
19.  Горецький Віктор Едуардович
20.  Григоренко Петро Петрович
21.  Григорук Світлана Сергіївна
22.  Грипинська Надія Василівна
23.  Давиденко Олександр Олександрович
24.  Делей Василь Іванович
25.  Демчишин Анатолій Іларіонович
26.    Драпак Лариса Семенівна
27.    Заїкіна Валентина Володимирівна
28.    Зварич Зиновій-Михайло Костянтинович
29.    Іванюк Микола Миколайович
30.  Кантемир Іван Іванович
31.      Камбург Володимир Григорович
32.      Кантемир Іван Іванович
33.      Капінос Віктор Іванович
34.      Катеринюк Наталія Іванівна
35.      Керзюк Василь Іванович
36.      Коновалюк Валентина Станіславівна
37.      Кошев Олександр Миколайович
38.      Кошева Наіля Вафаєвна
39.      Кравчук Василь Ростиславович
40.      Кракович Лариса Олександрівна
41.      Криворучко Надія Іванівна
42.      Корякін Володимир Аркадієвич
43.      Кузьменко Юрій Терентійович
44.      Кузьміних Іван Михайлович
45.      Кулик Олександр Миколайович
46.      Кучерук Оксана Ярославівна
47.      Левчук Тетяна Іванівна
48.      Лесюк Іван Іванович
49.      Лєвашов Павло Дмитрович
50.      Лисова Леоніда Олександрівна
51.      Лось Григорій Опанасович
52.      Луньо Наталія Богданівна
53.      Лупич Василь Іванович
54.      Любін Олександр Гаврилович
55.      Марчук Ростислав Ананійович
56.      Марчук Леся Дмитрівна
57.      Матняк Сергій Васильович
58.      Миронюк Михайло Васильович
59.      Момот Іван Петрович
60.   М’ягков Василь Ілліч
61.   Нагребецький Вацлав Тимофійович
62.   Онишко Оксана Григорівна
63.   Присяжнюк Петро Миколайович
64.   Радельчук Галина Іванівна
65.   Решетар Анатолій Дмитрович
66.   Романович Таміла Миколаївна
67.   Ружицька Віра Мусіївна
68.   Рут Тамара Олександрівна
69.   Соловйова Людмила Костянтинівна
70.   Синишин Леонтій Васильович
71.   Спиридонов Віталій Іванович
72.   Стукалов Володимир Павлович
73.   Стукалова Людмила Борисівна
74.   Судик Людмила Іванівна
75.   Судик Степан Іванович
76.   Токар Олена Семенівна
77.   Трасковецька Лілія Михайлівна
78.   Троян Галина Филимонівна
79.   Федюк Євген Михайлович
80.   Франко Валентина Миколаївна
81.   Хрипта Іван Іванович
82.   Чевелюк Оксана Миколаївна
83.   Чесноков Кузьма Іванович
84.   Шелепало Олег Олександрович
85.   Штер Ісаак Менделієвич
86.   Яковлєва Діна Трохимівна
87.   Янчишин Марія Людвігівна