Наукова робота

Наукові дослідження викладачів кафедри здійснюються у таких напрямах:

1) механіка деформівного твердого тіла;

2) інтегральні перетворення;

3) теорія та методика професійної математичної освіти;

4) математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

5) обладнання легкої промисловості.

При кафедрі працює науковий семінар “Теоретичні та прикладні проблеми математики і механіки” (керівник професор В.Б. Рудницький). На його засіданнях систематично заслуховуються звіти про наукову роботу викладачів кафедри, матеріали кандидатських та докторських дисертацій, а також наукові доповіді здобувачів з інших вузів.

Під керівництвом професора В.Б. Рудницького  створено наукову школу “Контактна взаємодія тіл з початковими (залишковими) напруженнями”. Результати досліджень за даним напрямком доповідались на багатьох наукових семінарах, конференціях, з’їздах та міжнародних конгресах у Польщі, Росії, Німеччині, США, Японії та в інших країнах.

З метою залучення до наукової роботи студентів, які вивчають дисципліни кафедри, висвітлення питань з математики, які виходять за межі навчальних програм, але важливі з точки зору їх застосування в наукових дослідженнях,  на кафедрі створені наукові гуртки.

Щорічно кафедрою вищої математики та комп’ютерних застосувань проводиться перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

Аналізуючи пройдений шлях та заглядаючи у майбутнє, можна з упевненістю сказати, що, колектив кафедри робив і робить усе від нього залежне для підготовки висококваліфікованих науковців у різних науки, техніки, освіти.

В нашей фирме здесь со скидкой, низкие цены.