Наукова робота студентів

Про олімпіаду

Залучення студентів до наукової роботи – одне із основних завдань вищого навчального закладу. Математична освіта в сучасних умовах  відіграє особливу роль у підготовці майбутніх фахівців у галузі техніки, новітніх інформаційних технологій,  виробництва, економіки, управління як у плані формування певного рівня математичної культури, інтелектуального розвитку, наукового світогляду, так і у плані розуміння сутності  практичної спрямованості математичних дисциплін, оволодіння  методами математичного моделювання різноманітних явищ та процесів. Математична освіта є універсальною складовою фахової підготовки для більшості спеціальностей у вищих навчальних закладах. Саме тому, з метою підвищення рівня математичної освіти і культури, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, формування навичок дослідницької роботи студентів різних напрямків фахової підготовки, кафедрою вищої математики та комп’ютерних застосувань традиційно щорічно проводиться I етап олімпіади з математики. За результатами I етапу формується збірна команда студентів Хмельницького національного університету для участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета олімпіади:

 • розвиток аналітичного мислення та підвищення рівня знань і практичних навичок студентів вищих навчальних закладів усіх напрямків підготовки з математики;
 • активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів та реалізація їх творчих здібностей;
 • виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської молоді;
 • стимулювання творчої праці студентів та науково-педагогічних працівників;
 • системне вдосконалення навчального процесу;
 • підвищення якості підготовки фахівців.

 Умови проведення

І етап студентської олімпіади проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади». Олімпіада з математики  проводиться серед студентів всіх курсів та спеціальностей з метою визначення переможців для участі у ІІ етапі. Умови, порядок і терміни проведення в університеті I етапу Олімпіади регламентуються відповідним розпорядженням по університету (https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5176).

Серед вимог, що висуваються до методичного й організаційного забезпечення олімпіади, можна виділити такі:

 • відкритість і доступність олімпіади;
 • рівність учасників;
 • рівноцінність конкурсних завдань;
 • ясність системи оцінок;
 • наявність в учасників змагань певного набору базових знань і навичок роботи.

Вимоги до завдань

Для учасників олімпіади складаються нестандартні завдання, які вимагають індивідуального розв’язання і сприяють виявленню творчого мислення учасників. І етап олімпіади проходить протягом одного дня. Олімпіада проводиться у вигляді письмової роботи та містить біля 10 завдань, розрахованих на 2-2,5 години виконання. Кожен з учасників олімпіади повинен виконувати всі завдання самостійно. Колективні роботи, а також роботи, що містять розв’язки інших учасників до участі в конкурсі не приймаються і не перевіряються.

 

Переможці олімпіади

Фоторепортаж