Спеціальність Математика

Студенти, які навчаються за
спеціальністю МАТЕМАТИКА
набувають знання і навички,
що дозволяють їм:

–  застосовувати методи математичного і алгоритмічного моделювання при аналізі прикладних проблем;
– здійснювати контекстну обробку загально-наукової і науково-технічної інформації, приводити її до проблемно-задачної форми, здійснювати аналіз і синтез інформації;
– розв’язувати прикладні задачі в області захищених інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем;
– застосовувати аналітичні методи при вирішенні професійних задач, що виникають у виробничій, економічній та технологічній діяльності;
– використовувати технології та комп’ютерні системи управління об’єктами;
– розробляти, оптимізувати, обслуговувати та здійснювати технічну підтримку систем планування та бізнес-проектів підприємств, фірм, корпорацій;
– застосовувати математичні методи економіки, актуарно-фінансового аналізу та захисту інформації.